f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางหลวงปลอดภัยขับขึ่สบายตา
ลงวันที่ 20/02/2562

ดำเนินงานถางป่า ทางหลวงหมายเลข 24 ที่ กม.379 + 743 LT. เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยสำหรับผู้ใช้ทาง

ดำเนินงานทำความสะอาดและทาสีเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 217 ที่ กม.41 - 42 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทาง

ดำเนินงานขุดลอกปากท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 24 ที่ กม.378 + 174 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทาง


'