f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทางหลวงปลอดภัยขับขึ่สบายตา
ลงวันที่ 21/02/2562

ดำเนินงานเทพื้นเพิ่มเติมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ที่ กม.398 + 583 เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ทาง

ดำเนินงานทำความสะอาดและทาสีเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 217 ที่ กม.41 - 42 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทาง

ดำเนินงานทาสีคันหินเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 24 ที่ กม.387 - 388LT. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทาง

ดำเนินงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 24 ที่ กม.376 + 500,386 + 400 LT. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทาง


'