f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
หมวดทางหลวงวารินชำราบ
ลงวันที่ 17/03/2564

หมวดทางหลวงวารินชำราบ

Division of Warinchamrab Highway

 

นาย วินัย เฉลิมพงษ์  (หัวหน้าหมวดทางหลวงวารินชำราบ)
ที่อยู่:10/984  ถนนสถลมาร์ค  ตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี (34190)
โทร: 090-2809595 
สำนักงาน: 045-288578


'