f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
หลวดทางหลวงบุณฑริก
ลงวันที่ 17/03/2564

หลวดทางหลวงบุณฑริก

Boontharik Highway

นาย เกรียงไกร กกแล้ว  (หัวหน้าหมวดทางหลวงบุณฑริก)
ที่อยู่: บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
โทร: 087-6428286 
สำนักงาน: 045-376016


'