f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าล้มลุกสะท้อนแสงบน CURB ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๔+๕๐๐-กม.๕๐+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) และ กม.๖๐+๐๐๐-กม.๘๐+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒,๒๔๐ ตัว 04/06/2564 632/64/207 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ระหว่าง กม.๓๙๕+๕๓๘+กม.๓๙๕+๖๐๔ จำนวน ๖ รายการ 04/06/2564 632/64/208 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 02/06/2564 632/64/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบน CURB ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๔+๕๐๐-กม.๕๐+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒,๒๔๐ ตัว 01/06/2564 632/64/204 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 27/04/2564 632/64/008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 26/04/2564 632/64/169 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบน CURB ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๐+๓๒๐-กม.๖๒+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2564 632/64/159 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าล้มลุกสำหรับติดข้างบาริเออร์ ขนาด ๑๐x๑๕ ซม.สีเหลือง หน้าเดียวพร้อมอุปกรณ์ ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ ตัว 09/04/2564 632/64/160 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕.๓ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว ๒๕ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง 08/04/2564 632/64/153 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 02/04/2564 632/64/006 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๒๑๐ อัน 26/03/2564 632/64/145 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๒๑๐ อัน 26/03/2564 632/64/145 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์การแก้ไขจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๑๗+๖๓๒-กม.๑๗+๙๒๕ จำนวน ๕ รายการ 22/03/2564 632/64/135 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๑๐๐ อัน 19/03/2564 632/64/132 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 จ้างเหมาค่าก่อสร้างย้ายเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าของสำนักงานหมวดทางหลวงโขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/03/2564 632/64/129 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 180 รายการ