f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในเส้นทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ รวมปริมาณงานทั้งสิ้น ๒๗๓,๙๓๓.๐๐ ตร.ม. 20/01/2563 632/63/086 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
137 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+375 03/12/2562 คค 06051/พ.1/e/5/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
138 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ระหว่าง กม.100+250 - กม.100+875 03/12/2562 คค 06051/พ.1/e/6/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
139 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อฟื้นฟูคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.74+000 - กม.75+250 และ กม.79+000 - กม.81+000 02/12/2562 คค 06051/พ.1/e/3/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
140 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.33+500 - กม.35+000 และ กม.39+000 - กม.40+000 02/12/2562 คค 06051/พ.1/e/4/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
141 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.38+200 - กม.40+625 02/12/2562 คค 06051/พ.1/e/2/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
142 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม - อุบลราชธานี - วารินชำราบ ระหว่าง กม.418+300 - กม.420+000 02/12/2562 คค 06051/พ.1/e/1/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 26/11/2562 632/63/045 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอนพิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.62+470 - กม.64- 270 29/08/2562 คค 06051/พ.1/e/34/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
145 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 09/08/2562 632/62/ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
146 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 09/07/2562 632/62/017 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 08/07/2562 632/62/284 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 08/07/2562 632/62/283 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
149 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) 28/05/2562 632/62/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ 10/04/2562 632/62/211 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 136 ถึง 150 จาก 180 รายการ