f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมางานซ่อมแซมผิวจราจรและชั้นโครงสร้างทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ระหว่าง กม.๓๙๕+๓๔๔-กม.๓๙๕+๖๐๔ (ช่วงบายพาสบ้านนาส่วงบริเวณสี่แยกนาส่วง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2563 632/63/308 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47 จ้างเหมางานผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๙ จุด 09/09/2563 632/63/289 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
48 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 08/09/2563 632/63/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
49 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 27/08/2563 632/63/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
50 จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/08/2563 632/63/284 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/08/2563 632/63/283 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
52 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ (ห้องน้ำหญิง) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/08/2563 632/63/285 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
53 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 26/08/2563 632/63/286 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
54 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณลาดข้างทางและเกาะกลางถนน ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบและหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔๒๘,๔๓๕.๐๐ ตร.ม. 24/08/2563 632/63/279 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 24/08/2563 632/63/280 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
56 จ้างเหมางานซ่อมแซม Slope Protection สะพานชำรุด ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง-หนองแสง ที่ กม.๓๙+๐๑๔.๓๐ ปริมาณงาน ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 21/08/2563 632/63/277 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 21/08/2563 632/63/278 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 19/08/2563 632/63/272 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 19/08/2563 632/63/276 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
60 ซื้อแบริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม.พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๖๐ อัน 17/08/2563 632/63/270 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 151 รายการ