f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๓๙๑+๙๕๐-กม.๓๙๓+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) 11/08/2563 632/63/267 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
62 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๐+๗๓๕-กม.๑+๐๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/08/2563 632/63/268 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
63 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 31/07/2563 632/63/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
64 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง หมวดทางหลวงวารินชำราบ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 31/07/2563 632/63/257 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
65 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง หมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงาน ๒ แห่ง 31/07/2563 632/63/256 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
66 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๘๒+๒๐๙ ปริมาณงาน ๑ หลัง 03/08/2563 632/63/259 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
67 จ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๙๒+๗๑๕ ปริมาณงาน ๑ หลัง 03/08/2563 632/63/260 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
68 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0101 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.30+200 (เป็นช่วง ๆ) 20/07/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
69 จ้างเหมาทำการปรับปรุงสำนักงานหมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/07/2563 632/63/237 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
70 จ้างเหมาทำการต่อความสูงคันหิน (CURB) ปริมาณงาน ๒ แห่ง 09/06/2563 632/63/215 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
71 จ้างเหมาทำการก่อสร้างป้าย Tower Sign หมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/06/2563 632/63/201 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
72 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวงหลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๗๙+๓๓๒ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/06/2563 632/63/199 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
73 จ้างเหมาทำการผลิตป้ายและติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่และป้ายจราจร หมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/06/2563 632/63/200 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
74 จ้างเหมาทำการยก ย้าย ปรับปรุงอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/06/2563 632/63/198 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
75 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.๔๑+๔๐๐-กม.๑๐๕+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๑๘,๙๔๘.๐๐ ตร.ม. 01/06/2563 632/63/202 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 151 รายการ