f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ตอน 2 ระหว่าง กม.390+750 -กม.391+775 09/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
62 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+425 - กม.25+400 09/11/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
63 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.71+775 - กม.74+300 09/11/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
64 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจิก - อ่างศิลา ระหว่าง กม.8+275 - กม.11+450 09/11/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
65 จ้างเหมาทำการต่อความสูงคันหิน (CURB) ปริมาณงาน ๒,๒๖๖.๐๐ ม. 30/10/2563 632/64/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
66 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 08/10/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
67 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 08/10/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
68 ซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติ (Natural Rubber Guide PostRGP) (แบบไม่ทาสีและไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง) จำนวน ๑,๐๖๕ ต้น 30/03/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 29/09/2563 632/63/315 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
70 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 28/09/2563 632/63/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
71 จ้างเหมางานซ่อมแซมผิวจราจรและชั้นโครงสร้างทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ระหว่าง กม.๓๙๕+๓๔๔-กม.๓๙๕+๖๐๔ (ช่วงบายพาสบ้านนาส่วงบริเวณสี่แยกนาส่วง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2563 632/63/308 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
72 จ้างเหมางานผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๙ จุด 09/09/2563 632/63/289 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
73 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 08/09/2563 632/63/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
74 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 27/08/2563 632/63/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
75 จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/08/2563 632/63/284 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 176 รายการ