f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/08/2563 632/63/283 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
77 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ (ห้องน้ำหญิง) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/08/2563 632/63/285 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
78 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 26/08/2563 632/63/286 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
79 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณลาดข้างทางและเกาะกลางถนน ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบและหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔๒๘,๔๓๕.๐๐ ตร.ม. 24/08/2563 632/63/279 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 24/08/2563 632/63/280 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
81 จ้างเหมางานซ่อมแซม Slope Protection สะพานชำรุด ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง-หนองแสง ที่ กม.๓๙+๐๑๔.๓๐ ปริมาณงาน ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 21/08/2563 632/63/277 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 21/08/2563 632/63/278 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 19/08/2563 632/63/272 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 19/08/2563 632/63/276 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
85 ซื้อแบริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม.พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๖๐ อัน 17/08/2563 632/63/270 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
86 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๓๙๑+๙๕๐-กม.๓๙๓+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) 11/08/2563 632/63/267 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
87 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๐+๗๓๕-กม.๑+๐๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/08/2563 632/63/268 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
88 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 31/07/2563 632/63/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
89 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง หมวดทางหลวงวารินชำราบ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 31/07/2563 632/63/257 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
90 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง หมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงาน ๒ แห่ง 31/07/2563 632/63/256 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 176 รายการ