f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 17/02/2564 632/64/107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 17/02/2564 632/64/106 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/02/2564 632/64/105 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๓๐๐ ถุง 17/02/2564 632/64/108 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๑๔๐ อัน 16/02/2564 632/64/104 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๓๐๐ ถุง 09/02/2564 632/64/100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/02/2564 632/64/101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 09/02/2564 632/64/102 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ 04/02/2564 632/64/095 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 จ้างเหมาซ่อมแซมราวกันอันตรายพร้อมเสา ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ที่ กม.๗๑+๓๐๐(ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/02/2564 632/64/094 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 04/02/2564 632/64/098 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และป้ายเตือนหัวเกาะพร้อมเสา ขนาด ๓ นิ้วx๓ นิ้ว ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ที่ กม.๕๙+๑๐๐ (บริเวณเกาะกลางถนน) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/02/2564 632/64/090 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ 01/02/2564 632/64/091 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 ซื้อบันไดอลูมิเนียม ขนาด ๗ ชั้น จำนวน ๒ อัน 01/02/2564 632/64/092 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 01/02/2564 632/64/093 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 687 รายการ