f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ,แบริเออร์พลาสติกสีส้ม ถังพลาสติกสีส้ม พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และหมุดสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด ๑ หน้า ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ที่ กม.๖๗+๙๐๐ 09/06/2564 632/64/216 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าล้มลุกสะท้อนแสงบน CURB ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๔+๕๐๐-กม.๕๐+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) และ กม.๖๐+๐๐๐-กม.๘๐+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒,๒๔๐ ตัว 04/06/2564 632/64/207 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 จ้างเหมาทำการปรับซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๑๐๒๘๖-๖๒ และจ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐๐๐๑-๐๗๘๗๔-๕๙ จำนวน ๒ รายการ 04/06/2564 632/64/209 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ระหว่าง กม.๓๙๕+๕๓๘+กม.๓๙๕+๖๐๔ จำนวน ๖ รายการ 04/06/2564 632/64/208 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 04/06/2564 632/64/210 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 02/06/2564 632/64/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบน CURB ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๔+๕๐๐-กม.๕๐+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒,๒๔๐ ตัว 01/06/2564 632/64/204 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 01/06/2564 632/64/205 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 01/06/2564 632/64/206 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 31/05/2564 632/64/203 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๔๐ ลบ.ม. 31/05/2564 632/64/202 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 27/05/2564 632/64/199 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 27/05/2564 632/64/200 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 21/05/2564 632/64/197 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 20/05/2564 632/64/194 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 765 รายการ