f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.416+100 -กม.418+243 21/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
137 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ระหว่าง กม.390+140-กม.391+500 และทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอนเดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.397+050-กม. 21/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
138 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 9 ระหว่าง กม.68+782 - กม.75+250 15/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
139 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 4 ระหว่าง กม.14+050 - กม.15+800 15/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
140 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจิก - อ่างศิลา ระหว่าง กม.0+000 -กม.2+750 และ กม.14+325 - กม.15+700 15/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
141 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ตอน 1 ระหว่าง กม.76+174 - กม.110+040 (เป็นช่วงฯ) 15/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 14/12/2563 632/64/051 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 14/12/2563 632/64/050 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
144 ซื้อแบริเออร์ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม. จำนวน ๔๕ ตัว 09/12/2563 632/64/048 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
145 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาด ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๗๐ อัน 09/12/2563 632/64/047 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
146 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ,หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร และหมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงาน ๑,๐๗๐,๔๘๑.๔๐ ตร.ม. 09/12/2563 632/64/049 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 08/12/2563 632/64/044 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
148 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุสรณ์สถานการเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ปริมาณงาน ๑ หลัง 08/12/2563 632/64/043 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 03/12/2563 632/64/040 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 03/12/2563 632/64/041 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 136 ถึง 150 จาก 765 รายการ