f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายเตือน เชฟร่อนพร้อมเสา ขนาด ๓ นิ้วx๓ นิ้ว และหลักนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ที่ กม.๑๘+๑๕๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/07/2563 632/63/243 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
17 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๘+๙๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/07/2563 632/63/244 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
18 ซื้อเชนไดร้ท์กำจัดปลวก ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน 08/07/2563 632/63/239 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 08/07/2563 632/63/238 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
20 จ้างเหมาทำการปรับปรุงสำนักงานหมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/07/2563 632/63/237 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
21 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 02/07/2563 632/63/236 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
22 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๒๘+๕๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 29/06/2563 632/63/233 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 26/06/2563 632/63/232 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
24 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ 25/06/2563 632/63/231 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 25/06/2563 632/63/230 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 25/06/2563 632/63/228 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ 24/06/2563 632/63/224 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 24/06/2563 632/63/225 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
29 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP รุ่น Laser jet Pro M.๒๒๗-M๒๒๙ (CF๒๓๐A) หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๑๒๗๘๑-๖๓ (TGL๓๐-R๑-๐๓ ๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๒ กล่อง 24/06/2563 632/63/223 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
30 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๒ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ไดัรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๑ ตอน ทางเข้าเดชอุดม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๘๐๐ 19/06/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 533 รายการ