f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 08/01/2563 08/01/2563 632/63/076 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
17 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๓๐๐ ถุง 08/01/2563 08/01/2563 632/63/075 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 07/01/2563 07/01/2563 632/63/074 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 02/01/2563 02/01/2563 073 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
20 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายแนะนำพร้อมเสา ขนาด ๓x๓ ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๑+๕๐๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/12/2562 26/12/2562 632/63/072 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
21 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายเตือน เชฟร่อนพร้อมเสา ขนาด ๓x๓ และหลักนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๓ ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ที่ กม.๑๑+๗๐๐ ด้านขวาทาง 27/12/2562 26/12/2562 632/63/071 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 27/12/2562 26/12/2562 632/63/070 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 27/12/2562 26/12/2562 632/63/069 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 27/12/2562 26/12/2562 632/63/068 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
25 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 27/12/2562 26/12/2562 632/63/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 25/12/2562 25/12/2562 632/30/63/027 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 25/12/2562 25/12/2562 632/63/066 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 25/12/2562 25/12/2562 632/63/065 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 25/12/2562 25/12/2562 632/63/064 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 25/12/2562 25/12/2562 632/63/063 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 403 รายการ