f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
346 ซื้อยางเรเดียร ขนาด ๒๑๕/๗๐ R ๑๕ จำนวน ๔ เส้น 12/06/2562 632/30/62/104 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
347 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 07/06/2562 632/62/263 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
348 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ 07/06/2562 632/62/262 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
349 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทางในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๓๙๖+๗๙๔-กม.๔๑๘+๗๔๖ ปริมาณงาน ๗๕,๔๐๒.๐๐ ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.๑๖+๓๐๐-กม.๓๑+๕๕๐ ปริ 07/06/2562 632/62/261 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 07/06/2562 632/62/260 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ 29/05/2562 632/62/250 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 29/05/2562 632/62/251 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
353 ซื้อใบตัดคอนกรีตขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ 29/05/2562 632/62/256 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
354 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 28/05/2562 632/62/249 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
355 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงชนิดกาวเปียกสีเหลือง Diamond Grade ๓๐ นิ้ว (มอก.๖๐๖-๒๕๔๙) จำนวน ๓๐ หลา 28/05/2562 632/62/248 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
356 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 28/05/2562 632/62/247 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
357 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 28/05/2562 632/62/246 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
358 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) 28/05/2562 632/62/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
359 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 28/05/2562 632/30/62/096 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
360 ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒ V. ๗๐ Ah. จำนวน ๒ ลูก 28/05/2562 632/30/62/094 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 346 ถึง 360 จาก 533 รายการ