f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
346 ซื้อแบตเตอรี่ไฟกระพริบ ๖-๘ (๖V๘ AH) (มอก.๙๖-๒๕๔๙) จำนวน ๔๒ ลูก 03/01/2562 28/12/2561 632/62/126 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
347 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 03/01/2562 28/12/2561 632/62/125 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
348 ซื้อแบริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม. พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๑๐๐ อัน 03/01/2562 28/12/2561 632/62/124 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
349 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ปริมาณงานทั้งสิ้น ๓๒๙,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 03/01/2562 28/12/2561 632/62/123 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
350 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 03/01/2562 27/12/2561 632/62/007 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
351 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 28/12/2561 26/12/2561 632/62/122 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
352 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.28+000-กม.32+000 30/01/2562 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/24/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
353 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ที่ กม.6+400 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2296 ตอน ทางเข้าแก่งตะนะ ที่ กม.0+000 30/01/2562 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/26/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
354 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.4+710-กม.7+500 30/01/2562 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/27/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
355 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.3+500-กม.5+000 30/01/2562 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/28/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
356 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.398+662-กม.399+500 และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-อ.เดชอุดม ระหว่าง กม.0+160-กม.1+250 และ กม.1+400-กม.2+500 30/01/2562 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/29/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
357 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 24/12/2561 24/12/2561 632/62/121 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
358 จ้างเหมาถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐-กม.๓๔+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) 24/12/2561 24/12/2561 632/62/119 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
359 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 19/12/2561 19/12/2561 632/62/117 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
360 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 18/12/2561 18/12/2561 632/62/116 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 346 ถึง 360 จาก 403 รายการ