f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
526 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ 08/05/2562 632/62/230 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 08/05/2562 632/62/229 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
528 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาปูนและโครงขอบป้ายเหล็ก ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๔๑+๙๙๕ บนเกาะกลางถนน จำนวน ๒ ต้น 07/05/2562 632/62/227 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
529 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 01/05/2562 632/62/013 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
530 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 30/04/2562 632/62/219 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
531 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 30/04/2562 632/30/62/087 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
532 ซื้อไฟสัญญาณวับวาบ ๒๔ V. จำนวน ๒ ชุด 29/04/2562 632/30/62/078 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
533 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 29/04/2562 632/30/62/076 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
534 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 29/04/2562 632/30/62/074 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
535 จ้างเหมางานวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 29/04/2562 632/30/62/072 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
536 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 25/04/2562 632/62/217 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
537 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๙ รายการ 24/04/2562 632/62/216 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
538 จ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล และเสาการ์ดเรล ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๘๘+๘๖๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/04/2562 632/62/214 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
539 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 19/04/2562 632/62/213 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
540 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ 19/04/2562 632/62/212 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 526 ถึง 540 จาก 687 รายการ