f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
541 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ 10/04/2562 632/62/211 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
542 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน ควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๔๐๕+๒๗๕-กม.๔๐๗+๕๔๓ (เป็นช่วงๆ) 10/04/2562 632/62/210 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
543 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 10/04/2562 632/62/209 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
544 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 04/04/2562 632/30/62/066 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
545 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 04/04/2562 632/30/62/065 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
546 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 03/04/2562 632/62/207 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
547 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 03/04/2562 632/62/206 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
548 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 03/04/2562 632/62/205 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
549 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 03/04/2562 632/62/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
550 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 28/03/2562 632/62/202 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
551 ซื้อวัสดุยาพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 28/03/2562 632/30/62/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
552 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 28/03/2562 632/30/62/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
553 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 26/03/2562 632/62/201 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
554 ซื้อหิน ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร 26/03/2562 632/62/200 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
555 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 26/03/2562 632/62/199 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 541 ถึง 555 จาก 687 รายการ