f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
571 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 11/03/2562 632/62/185 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
572 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ 11/03/2562 632/62/184 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
573 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 07/03/2562 632/62/183 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
574 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 06/03/2562 632/62/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
575 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๒,๑๕๒ ลิตร 06/03/2562 632/62/010 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
576 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน 28/03/2562 คค 06051/พ.1/30/62/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
577 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 28/03/2562 คค 06051/พ.1/30/62/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
578 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 05/03/2562 632/62/180 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
579 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 26/02/2562 632/62/175 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
580 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 26/02/2562 632/62/174 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
581 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง ๙.00 ม.พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.๒๕+๘๕๐ (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน ๑ ต้น 25/02/2562 632/62/173 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
582 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/02/2562 632/62/172 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
583 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 20/02/2562 632/30/62/043 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
584 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 20/02/2562 632/30/62/041 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
585 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ 20/02/2562 632/62/168 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 571 ถึง 585 จาก 687 รายการ