f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
616 จ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล และเสาการ์ดเรล ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๘๘+๘๖๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/04/2562 632/62/214 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
617 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 19/04/2562 632/62/213 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
618 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ 19/04/2562 632/62/212 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
619 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ 10/04/2562 632/62/211 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
620 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน ควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๔๐๕+๒๗๕-กม.๔๐๗+๕๔๓ (เป็นช่วงๆ) 10/04/2562 632/62/210 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
621 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 10/04/2562 632/62/209 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
622 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 04/04/2562 632/30/62/066 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
623 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 04/04/2562 632/30/62/065 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
624 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 03/04/2562 632/62/207 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
625 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 03/04/2562 632/62/206 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
626 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 03/04/2562 632/62/205 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
627 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 03/04/2562 632/62/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
628 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 28/03/2562 632/62/202 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
629 ซื้อวัสดุยาพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 28/03/2562 632/30/62/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
630 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 28/03/2562 632/30/62/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 616 ถึง 630 จาก 765 รายการ