f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
631 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 28/12/2561 632/62/125 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
632 ซื้อแบริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม. พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๑๐๐ อัน 28/12/2561 632/62/124 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
633 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ปริมาณงานทั้งสิ้น ๓๒๙,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 28/12/2561 632/62/123 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
634 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 27/12/2561 632/62/007 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
635 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 26/12/2561 632/62/122 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
636 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.28+000-กม.32+000 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/24/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
637 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ที่ กม.6+400 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2296 ตอน ทางเข้าแก่งตะนะ ที่ กม.0+000 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/26/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
638 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.4+710-กม.7+500 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/27/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
639 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.3+500-กม.5+000 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/28/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
640 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.398+662-กม.399+500 และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-อ.เดชอุดม ระหว่าง กม.0+160-กม.1+250 และ กม.1+400-กม.2+500 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/29/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
641 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 24/12/2561 632/62/121 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
642 จ้างเหมาถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐-กม.๓๔+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) 24/12/2561 632/62/119 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
643 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 19/12/2561 632/62/117 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
644 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 18/12/2561 632/62/116 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
645 ซื้อกรวยยาง ขนาด ๔๐x๘๐ ซม. ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว พร้อมชื่อหน่วยงาน จำนวน๑๓๐ อัน 18/12/2561 632/62/115 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 631 ถึง 645 จาก 687 รายการ