f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
646 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้าง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ปริมาณงาน ๓๐๒,๗๗๘.๐๐ ตร.ม. 18/12/2561 632/62/114 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
647 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 18/12/2561 632/62/113 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
648 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 17/12/2561 632/62/111 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
649 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 17/12/2561 632/62/110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
650 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 11/12/2561 632/62/006 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
651 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11/12/2561 632/62/101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
652 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 20 ลบ.ม. 11/12/2561 632/62/100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
653 น้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร 26/11/2561 632/62/005 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
654 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 632/62/099 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
655 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 26/11/2561 632/62/097 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
656 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 26/11/2561 632/62/096 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
657 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 26/11/2561 632/62/095 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
658 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 26/11/2561 632/62/094 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
659 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 23/11/2561 632/62/093 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
660 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 23/11/2561 632/62/092 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 646 ถึง 660 จาก 687 รายการ