f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
661 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 20/02/2562 632/30/62/043 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
662 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 20/02/2562 632/30/62/041 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
663 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ 20/02/2562 632/62/168 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
664 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ 20/02/2562 632/62/167 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
665 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/02/2562 632/40/62/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
666 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 11/02/2562 632/62/166 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
667 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 08/02/2562 632/62/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
668 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 07/02/2562 632/62/165 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
669 ซื้อสีสะท้อนแสง ขนาดจุ ๔๐๐ กรัม (มอก.๔๑๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑๐ กระป๋อง 07/02/2562 632/62/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
670 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 07/02/2562 632/62/163 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
671 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 07/02/2562 632/62/162 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
672 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 05/02/2562 632/62/161 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
673 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 05/02/2562 632/62/160 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
674 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 05/02/2562 632/62/159 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
675 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 28/02/2562 คค 06051/พ.1/e/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 661 ถึง 675 จาก 765 รายการ