f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
676 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 04/02/2562 632/62/158 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
677 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 04/02/2562 632/62/157 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
678 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 04/02/2562 632/62/156 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
679 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 31/01/2562 632/62/039 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
680 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V ๗๐ Ah พร้อมบรรจุไฟ จำนวน ๒ ลูก 31/01/2562 632/62/038 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
681 จ้างซ่อมเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๑ คัน 31/01/2562 632/62/037 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
682 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 30/01/2562 632/30/62/030 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
683 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 29/01/2562 632/62/155 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
684 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65 R 16 จำนวน 4 เส้น 28/01/2562 632/30/62/022 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
685 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 AH จำนวน 2 ลูก 28/01/2562 632/30/62/021 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
686 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 28/01/2562 632/30/62/020 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
687 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 AH จำนวน 2 ลูก 28/01/2562 632/30/62/019 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
688 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ 25/01/2562 632/62/153 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
689 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 25/01/2562 632/62/152 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
690 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ 25/01/2562 632/62/150 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 676 ถึง 690 จาก 765 รายการ