f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
706 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 17/12/2561 632/62/111 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
707 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 17/12/2561 632/62/110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
708 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 11/12/2561 632/62/006 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
709 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11/12/2561 632/62/101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
710 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 20 ลบ.ม. 11/12/2561 632/62/100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
711 น้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร 26/11/2561 632/62/005 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
712 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 632/62/099 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
713 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 26/11/2561 632/62/097 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
714 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 26/11/2561 632/62/096 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
715 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 26/11/2561 632/62/095 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
716 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 26/11/2561 632/62/094 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
717 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 23/11/2561 632/62/093 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
718 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 23/11/2561 632/62/092 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
719 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๒๕๖๒-๓๖ จำนวน ๔ รายการ 23/11/2561 632/62/091 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
720 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 23/11/2561 632/62/090 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 706 ถึง 720 จาก 745 รายการ