f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 21/05/2563 632/63/182 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 21/05/2563 632/63/184 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
63 จ้างเหมาทำการขยายเขตระบบจำหน่ายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/05/2563 632/63/187 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
64 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒๔๒,๒๗๐ ตร.ม. 19/05/2563 632/63/181 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 19/05/2563 632/63/179 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ 19/05/2563 632/63/180 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 19/05/2563 632/63/178 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
68 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวงหลังใหม่ สาย ๒๑๑๒ ตอน หนามแท่ง-โขงเจียม ที่ กม.๑๐๑+๗๐๕ ด้านขวาทาง หมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/05/2563 632/63/177 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 13/05/2563 632/63/170 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 13/05/2563 632/63/169 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 13/05/2563 632/63/172 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
72 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๔๔๗,๙๐๘.๐๐ ตร.ม. 13/05/2563 632/63/174 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
73 ซื้อทราย จำนวน ๒๐ ลบ.ม. 13/05/2563 632/63/173 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
74 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวงหลังใหม่ ปริมาณงาน ๒ หลัง 08/05/2563 632/63/168 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
75 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. จำนวน ๑๖๘ ดวง (แบบบาง) จำนวน ๒๐ โคม 05/05/2563 632/63/167 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 533 รายการ