f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ตอน 1 ระหว่าง กม.76+174 - กม.110+040 (เป็นช่วงฯ) 06/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 04/11/2563 632/64/018 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 04/11/2563 632/64/017 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 02/11/2563 632/64/015 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 02/11/2563 632/64/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ 02/11/2563 632/64/013 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ 02/11/2563 632/64/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ 02/11/2563 632/64/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ 02/11/2563 632/64/010 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
70 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ที่ กม.๗+๓๕๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ ต้น 30/10/2563 632/64/008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
71 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ขนาดจุ ๑,๒๐๐ CC. จำนวน ๑๐๐ ขวด 30/10/2563 632/64/007 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
72 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ขนาดจุ ๖ กก. จำนวน ๑๐๐ ถุง 30/10/2563 632/64/006 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
73 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนักจุ ๒๐ กก. (มอก.๓๗๑-๒๕๓๐) จำนวน ๕๐๐ ถุง 30/10/2563 632/64/005 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
74 จ้างเหมาทำการต่อความสูงคันหิน (CURB) ปริมาณงาน ๒,๒๖๖.๐๐ ม. 30/10/2563 632/64/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
75 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ดอนจิก-อ่างศิลา ที่ กม.๐+๔๐๐(ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ ต้น 27/10/2563 632/64/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 659 รายการ