f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ 13/11/2562 13/11/2562 034 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ 12/11/2562 12/11/2562 632/63/032 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 12/11/2562 12/11/2562 632/63/031 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
64 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 11/11/2562 11/11/2562 632/63/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ 11/11/2562 11/11/2562 632/40/63/002 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
66 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ กล่อง 11/11/2562 11/11/2562 632/40/63/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 11/11/2562 11/11/2562 030 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 08/11/2562 08/11/2562 632/63/029 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 08/11/2562 08/11/2562 632/63/028 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 08/11/2562 08/11/2562 632/63/027 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 06/11/2562 06/11/2562 632/63/025 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 01/11/2562 01/11/2562 632/62/020 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
73 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.(มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 01/11/2562 01/11/2562 632/62/021 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 31/10/2562 31/10/2562 632/63/019 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 31/10/2562 31/10/2562 018 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 403 รายการ