f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
736 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 26/11/2561 632/62/094 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
737 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 23/11/2561 632/62/093 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
738 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 23/11/2561 632/62/092 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
739 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๒๕๖๒-๓๖ จำนวน ๔ รายการ 23/11/2561 632/62/091 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
740 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 23/11/2561 632/62/090 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
741 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ 23/11/2561 632/62/089 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
742 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 22/11/2561 632/62/088 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
743 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 22/11/2561 632/62/087 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
744 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ 20/11/2561 632/62/085 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
745 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 20/11/2561 632/62/084 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
746 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 20/11/2561 632/62/083 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
747 ซื้อชุดไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐๐x๓๐๐ มม. สีเหลืองพร้อมขาตั้ง (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑) จำนวน ๓ ชุด 20/11/2561 632/62/082 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
748 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 20/11/2561 632/62/081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
749 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 20/11/2561 632/30/62/017 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
750 จ้างซ่อมเพลาล้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 เพลา 20/11/2561 632/62/016 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 736 ถึง 750 จาก 765 รายการ