f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.398+500 - กม.401+950 (เป็นช่วงฯ) 12/01/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
92 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๙๑+๙๕๐-กม.๓๙๖+๒๙๓ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
93 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ตอน ๖ ระหว่าง กม.๔๐๗+๕๐๐-กม.๔๑๕ 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
94 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ตอน ๑๑ ระหว่าง กม.๖๘+๐๐๐-กม.๘๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
95 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอน ช่องเม็ก-ป่าไม้-หนองแสง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๔๘+๘๘๖(เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.๔๑+๐๑๕-กม.๑๐๖+๒๖๒ ปร 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
96 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๒+๘๑๐-กม.๑๔+๐๕๐ และ กม.๒๖+๔๖๐-กม.๒๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
97 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอน หนามแท่ง-โขงเจียม กม.๗๖+๑๗๔-กม.๑๑๐+๐๔๐ และทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๐+๖๑๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
98 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๐๒+๐๐๐-กม.๔๐๓+๙๐๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
99 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุดในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.๒+๙๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๒ ต้น 11/01/2564 632/64/074 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 11/01/2564 632/64/073 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 08/01/2564 632/64/068 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 08/01/2564 632/64/069 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
103 จ้างเหมาทำการต่อความสูงคันหิน (CURB) ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒,๒๗๒.๐๐ ม. 08/01/2564 632/64/070 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
104 ซื้อแบริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม.พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๑๕๐ ตัว 08/01/2564 632/64/071 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
105 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๖ รายการ 05/01/2564 632/64/055 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 745 รายการ