f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อหลักนำทางล้มลุกสะท้อนแสงเฉพาะแถบคาด ๓ แถบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๑๗๐ อัน 26/09/2562 26/09/2562 632/62/03 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 26/09/2562 26/09/2562 632/62/02 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
93 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.(มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๓๕๐ ถุง 26/09/2562 26/09/2562 632/62/01 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
94 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 26/09/2562 26/09/2562 632/62/025 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 25/09/2562 25/09/2562 632/62/394 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 25/09/2562 25/09/2562 632/62/ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 25/09/2562 25/09/2562 632/62/392 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 23/09/2562 23/09/2562 632/62 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 19/09/2562 19/09/2562 632/62/387 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
100 ซื้อกางเกงกันน้ำรองเท้าบู๊ท ๔๑ จำนวน ๑๒ ตัว 19/09/2562 19/09/2562 632/62/386 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 19/09/2562 19/09/2562 632/62/024 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
102 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๒๐ ตัน 16/09/2562 16/09/2562 632/62/ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
103 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 13/09/2562 13/09/2562 632/62/382 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
104 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๒๐ ตัน 13/09/2562 13/09/2562 632/62/381 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
105 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๗๓๐ ลิตร 12/09/2562 12/09/2562 632/62/023 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 403 รายการ