f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 17/04/2563 632/63/149 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
92 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 17/04/2563 632/63/007 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 13/03/2563 632/63/122 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 13/03/2563 632/63/121 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
95 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ 13/03/2563 632/63/120 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
96 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในเส้นทางควบคุมของหมวดทางหลวงบุณฑริก ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๒๒๐,๐๐๖.๐๐ ตร.ม. 11/03/2563 632/63/119 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 09/03/2563 632/63/117 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 03/03/2563 116 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ 03/03/2563 115 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
100 จ้างเหมาทำการรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ที่ กม.๓๘๓+๔๗๘ ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม (บริเวณหน้าการยางแห่งประเทศไทย สาขาเดชอุดม) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/02/2563 632/63/112 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 27/02/2563 632/63/111 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 27/02/2563 632/63/110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
103 ซื้อต้นไทรเกาหลี สูง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๓๐๐ ต้น 26/02/2563 632/63/109 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
104 จ้างเหมาทำการติดตั้งหัวไฟสัญญาณแบบ LED ๓ ดวงโคมพร้อม ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๗๘+๑๖๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 26/02/2563 632/63/108 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
105 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 20/02/2563 632/30/63/053 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 533 รายการ