f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงเดชอุดม ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๓๕๙,๒๒๗.๓๕ ตร.ม. 19/02/2563 632/63/107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
107 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 14/02/2563 632/63/106 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
108 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 14/02/2563 632/63/005 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
109 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 12/02/2563 632/30/63/051 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
110 ซื้อวัสดุยานพหนะ จำนวน ๔ รายการ 12/02/2563 632/30/63/050 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
111 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 12/02/2563 632/30/63/048 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
112 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ รายการ 12/02/2563 632/30/63/042 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 12/02/2563 632/63/105 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
114 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 11/02/2563 632/30/63/041 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
115 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 11/02/2563 632/30/63/040 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 11/02/2563 632/63/103 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 11/02/2563 632/63/102 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 11/02/2563 632/63/ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
119 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม สังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒๑๕,๘๔๗.๓๐ ตร.ม. 07/02/2563 632/63/100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
120 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ 05/02/2563 632/63/097 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 533 รายการ