f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 11/09/2562 10/09/2562 632/62/022 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 09/09/2562 09/09/2562 632/62/379 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 09/09/2562 09/09/2562 632/62/377 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 03/09/2562 02/09/2562 632/62/375 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 03/09/2562 02/09/2562 632/62/374 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
111 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๗๕๘ ลิตร 03/09/2562 02/09/2562 632/62/021 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
112 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 03/09/2562 03/09/2562 632/30/62/198 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
113 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 03/09/2562 03/09/2562 632/30/62/197 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
114 ซื้อเสื้อยืดโปโลแขนยาวสีส้ม พร้อมสกรีนชื่อและตราสัญลักษณ์หน่วยงาน จำนวน ๒๒๕ ตัว 03/09/2562 03/09/2562 632/62/ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
115 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๗๕๐ ลิตร 30/08/2562 30/08/2562 632/62/021 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
116 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร 30/08/2562 30/08/2562 632/62/020 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
117 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 30/08/2562 30/08/2562 632/62/023 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
118 ซื้อไฟกระพริบหลังคา ๒๔ V. จำนวน ๒ ชุด 27/08/2562 27/08/2562 632/30/62/182 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
119 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 27/08/2562 26/08/2562 632/30/62/180 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
120 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/08/2562 26/08/2562 632/62/370 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 403 รายการ