f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 08/09/2563 632/63/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
107 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงเดชอุดม หมวดทางหลวงบุณฑริก และหมวดทางหลวงโขงเจียม ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๖๖๑,๓๗๒.๒๐ ตร.ม. 31/08/2563 632/63/287 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
108 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.๑๗+๗๙๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/08/2563 632/63/288 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
109 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 27/08/2563 632/63/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
110 จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/08/2563 632/63/284 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
111 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/08/2563 632/63/283 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
112 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ (ห้องน้ำหญิง) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/08/2563 632/63/285 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
113 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 26/08/2563 632/63/286 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 25/08/2563 632/63/281 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 25/08/2563 632/63/282 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
116 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณลาดข้างทางและเกาะกลางถนน ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบและหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔๒๘,๔๓๕.๐๐ ตร.ม. 24/08/2563 632/63/279 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 24/08/2563 632/63/280 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
118 จ้างเหมางานซ่อมแซม Slope Protection สะพานชำรุด ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง-หนองแสง ที่ กม.๓๙+๐๑๔.๓๐ ปริมาณงาน ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 21/08/2563 632/63/277 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 21/08/2563 632/63/278 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 19/08/2563 632/63/272 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 663 รายการ