f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.38+200 - กม.40+625 09/12/2562 คค 06051/พ.1/e/2/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
32 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม - อุบลราชธานี - วารินชำราบ ระหว่าง กม.418+300 - กม.420+000 09/12/2562 คค 06051/พ.1/e/1/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอนพิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.62+470 - กม.64- 270 05/09/2562 คค 06051/พ.1/e/34/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102 ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.32+200-กม.36+350 (เป็นช่วงๆ) 19/03/2562 คค 06051/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
35 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน 06/03/2562 คค 06051/พ.1/30/62/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
36 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 06/03/2562 คค 06051/พ.1/30/62/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
37 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 11/02/2562 คค 06051/พ.1/e/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
38 งานปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าผาแต้ม ระหว่าง กม.๑+๕๐๐-กม.๒+๒๕๐ และ กม.๓+๗๘๘-กม.๔+๖๒๕ 31/01/2562 คค 06051/พ.1/e/31/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
39 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.9+200-กม.10+300 21/01/2562 คค 06051/พ.1/e/30/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
40 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 07/01/2562 คค 06051/พ.1/30/62/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
41 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.28+000-กม.32+000 03/01/2562 คค 06051/พ.1/e/24/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
42 งานปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2368 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าผาแต้ม ระหว่าง กม.1+500-กม.2+250 และ กม.3+788-กม.4+625 03/01/2562 คค 06051/พ.1/e/25/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
43 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ที่ กม.6+400 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2296 ตอน ทางเข้าแก่งตะนะ ที่ กม.0+000 03/01/2562 คค 06051/พ.1/e/26/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
44 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.4+710-กม.7+500 03/01/2562 คค 06051/พ.1/e/27/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
45 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.3+500-กม.5+000 03/01/2562 คค 06051/พ.1/e/28/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 47 รายการ