f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.405+275-กม.406+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินขำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.20+275- กม.21+775 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2213 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาส่วง-นาเยีย ระหว่าง กม.4+700-กม.6+250 และ กม.11+000-กม.11+885 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2443 ตอนควบคุม 0100 ตอน โรงน้ำตาล-ภูขอนยูง ระหว่าง กม.0+000-กม.1+200 และ กม.1+800-กม.2+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตอนควบคุม 0101 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.7+510-กม.8+935 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.26+060-กม.28+346 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101 ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ระหว่าง กม.8+925-กม.9+600 และ กม.11+700-กม.13+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานเสริมผิวแอสฟัลด์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.41+015-กม.45+640 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 02/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2483 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านาส่วง ระหว่าง กม.3+275 - กม.4+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 26/02/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 231 ถนนเลี่ยงเมือง ที่ กม.0+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 40 รายการ