f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แต่งผ้าไทยกรมทางหลวง
ลงวันที่ 30/11/2564

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ตามนโยบายกรมทางหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และส่วมใส่ผ้าไทย อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น
------------------------------------------
Tel.045-315-931
Facebook แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2
Twitter แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2


'