f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร
ลงวันที่ 17/03/2564

หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร

Phibun Mangsahan Highway Section

 

นาย เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว  (หัวหน้าหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร)
ที่อยู่:หมู่ 10 บ้านแก่งยาง ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โทร: 089-6278621

 


'