f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ต้อนรับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที 2 นายวินัย รัชบุตร
ลงวันที่ 18/01/2565

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ยินดีต้อนรับ นายวินัย รัชบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น.
นายวินัย รัชบุตร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
ณ สำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
------------------------------------------
Tel.045-315-931
Facebook แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2
Twitter แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2


'