f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ต้อนรับนายอภิชาติ ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 (คนใหม่)
ลงวันที่ 03/12/2562

ต้อนรับนายอภิชาติ ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 (คนใหม่)


'