f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ดำเนินการเก็บขยะบริเวณเขตทาง
ลงวันที่ 07/11/2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ดำเนินการเก็บขยะบริเวณเขตทาง และตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ที่ กม.407+000 - กม.411+00 หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


'