f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
สนับสนุนน้ำประปา ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง
ลงวันที่ 17/03/2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โดยหมวดทางหลวงเดชอุดม ได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำประปา ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จะังหวัดอุบลราชธานี


'