f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ดำเนินการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พรบ.ทางหลวง
ลงวันที่ 16/04/2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โดยหมวดทางหลวงเดชอุดม ได้ดำเนินการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พรบ.ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2191 ที่ กม.1+000 และทางหลวงหมายเลข 2182 ที่ กม.0+400


'