f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
ลงวันที่ 23/04/2563

วันที่ 23 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยการจัดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและมีเจล แอลกอฮอร์ สำหรับใช้ทำความสะอาด เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อราชการ และเช็ดทำความสะอาดด้วย แอลกอฮอร์ บริเวณที่มีการสัมผัส อ่างล้างมือ ประตู เข้า - ออก จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ณ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


'