f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 08/05/2563

วันที่ 8 พฤษภามคม 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการ ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2483 ตอน ทางเข้านาส่วง จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ กม.3+275 - กม.4+100 รวมระยะทาง 0.825 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 20,000,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน ณ บริเวณ บ้านนาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี


'