f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563
ลงวันที่ 14/05/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกต้นไม้ พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน ตามโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสระเลิศอุบลร่วมใจพัฒนา แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2


'