f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
ลงวันที่ 26/05/2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
โดยการจัดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและมีเจล แอลกอฮอร์ สำหรับใช้ทำความ
สะอาด เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อราชการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ณ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


'