f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ฝึกบัญชาการและป้องกันสาธารณภัย
ลงวันที่ 21/08/2563

ฝึกบัญชาการและป้องกันสาธารณภัย


'