f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คงงาน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่างโยธา และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ลงวันที่ 16/11/2561

ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 229 ดาวน์โหลด

'