f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ซ้อมปั้นจักรยานโครงการ bike อุ่นไอรัก
ลงวันที่ 06/12/2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 พร้อมด้วย นายสุวิทย์ แก่นจันทร์ รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ป)และนายทศพร อานนท์ หัวหน้างานปรับซ่อม ร่วมซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานโครงการ Bike อุ่นไอรัก จ.อุบลราชธานี รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร


'