f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
กิจกรรมจิตอาสา
ลงวันที่ 06/12/2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายรัฐพงษ์ เลิสสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 พร้อมด้วย นายเริงณรงค์ เวชกามา รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ว) และนายสุวิทย์ แก่นจันทร์ รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ป) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ แยกวนารมย์ อ.เมือง ต.ขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี


'