f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ต้อนรับ ผอ.รัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล
ลงวันที่ 06/12/2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างสะพานเดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 และมีคณะจากสำนักก่อสร้างสะพานและจากศูนย์สร้างทางลำปางเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีและชาวแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ร่วมกันให้การต้อนรับคณะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมที่จะก้่าวเดินต่อไปเพื่อกรมทางหลวง


'