f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561
ลงวันที่ 06/12/2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมงานพิธี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

- เวลา 06.00 น. มอบหมายให้ นางสมใจ การกล้า หัวหน้างานการเงินและบัญชี นำคณะเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- เวลา 07.00 น. มอบหมายให้ นายทศพร อานนท์ หัวหน้าปรับซ่อม นำคณะเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


'