f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
เตรียมความพร้อมโครงการ Bike อุ่นไอรัก
ลงวันที่ 11/12/2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 เตรียมความพร้อมทางหลวงหมายเลข 24 ตอน วารินชำราบ - หาดสวนยา เพื่อสนับสนุนโครงการ Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุบลราชธานี ที่จะปั่นจักรยานในวันที่ 9 ธันวาคม 2561


'