f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
บริการซ่อมรถจักรยาน
ลงวันที่ 11/12/2561

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 มอบหมายให้ทีมงานปรับซ้อม และทีมงานหมวดทางหลวงวารินชำราบ ออกบริการซ่อมรถจักรยานให้กันประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุบลราชธานี


'