f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
บริการส่งจักรยาน
ลงวันที่ 11/12/2561

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ให้หมวดทางหลวงโขงเจียม ใช้รถบรรทุกสนับสนุนในการขนย้ายรถจักรยานของประชาชนที่ไปร่วมปั่นจักรยานในอำเภอโขงเจียมตอนเช้า แล้วจะไปร่วมปั่นกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุบลราชธานี


'