f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ร่วมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุบลราชธานี
ลงวันที่ 11/12/2561

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 พร้อมด้วยภรรยา นายสุวิทย์ แก่นจันทร์ รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ป) นายทศพร อานนท์ หัวหน้างานปรับซ่อม และนายไพรวัลย์ สุนทร หัวหน้าหมวดสถานที่ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร


'