f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
BigCleaningDay ครั้งที่ 2/2561
ลงวันที่ 10/12/2561

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2561 โดยการทำความสะอาดรอบๆบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

และได้รับการสนับสนุนบุคคลากร อุปกรณ์ทำความสะอาดและเครื่องตัดหญ้า จากหมวดทางหลวงวารินชำราบ

หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร และหมวดทางหลวงโขงเจียม เมื่อแล้วเสร็จมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันด้วย


'